02 Tháng Mười 2023

Cài đặt và cấu hình Wowza Streaming Engine

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn cần hoàn thành các yêu cầu sau:

 • Xác nhận rằng máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để chạy phần mềm Wowza Streaming Engine bằng cách xem phần Thông số kỹ thuật phần mềm Wowza Streaming Engine. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt hệ điều hành 64bit.
 • Đảm bảo rằng các cổng bạn sử dụng để phát trực tuyến đang mở trên tường lửa của bạn. Trong nhiều môi trường doanh nghiệp, bạn sẽ cần sự chấp thuận và hỗ trợ của quản trị viên mạng để sửa đổi cài đặt trong bộ định tuyến hoặc tường lửa. Trong môi trường gia đình hoặc văn phòng nhỏ, bạn có thể phải định cấu hình lưu lượng "chuyển tiếp cổng" của cổng bạn đang sử dụng thành cổng và địa chỉ IP của máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về bộ định tuyến hoặc tường lửa của bạn. Để biết thông tin về các cổng được sử dụng cho phần mềm Wowza Streaming Engine, xem thêm phần Configure streaming ports.

Bạn nên lưu ý thực hiện theo các bước sau đây:

 • Sử dụng phiên bản Java cài đặt theo mặc định để có hiệu suất và độ ổn định tối ưu.
 • Chỉ cài đặt và chạy một phiên bản của Wowza Streaming Engine trên một máy tính.

Tải xuống và cài đặt Wowza Streaming Engine

Wowza Streaming Engine hoạt động có hiệu quả nhất trên máy chủ nền Java. Khi bạn cài đặt Wowza Streaming Engine, hệ thống sẽ tự động cài đặt lên máy chủ phiên bản Java mà nó cần. Ngoài ra, trình hướng dẫn cài đặt cũng trợ giúp bạn xử lý, hỗ trợ bạn dễ dàng cài đặt và chạy Wowza Streaming Engine.

 1. Nếu bạn chưa có bộ cài đặt Wowza Streaming Engine trên hệ thống của mình, hãy truy cập Downloads webpage của Wowza và nhấp vào Download  để có trình cài đặt cho hệ điều hành bạn muốn.
 2. Sau khi hoàn thành việc tải xuống, hãy làm theo các bước sau:
   
  • Windows – Nhấn đúp chuột vào tệp WowzaStreamingEngine-4.8.21+6-windows-installer.exe.
  • macOS – Nhấn đúp chuột vào tệp WowzaStreamingEngine-4.8.21+6-osx-installer.dmg và sau đó nhấn đúp chuột vào biểu tượng WowzaStreamingEngine-4.8.21+6-osx-installer.
  • Linux – Chuyển đến thư mục chứa bộ cài đặt vừa tải về và thực hiện các dòng lệnh như sau:
   sudo chmod +x WowzaStreamingEngine-

   4.8.21+6

   -linux-x64-installer.runsudo ./WowzaStreamingEngine-

   4.8.21+6

   -linux-x64-installer.run
 3. Trong trình hướng dẫn cài đặt, hãy chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép.
 4. Nhập khóa bản quyền sản phẩm hợp lệ.

Nếu bạn đã nhận được khóa bản quyền mới, hãy tìm nó trong email nhận được từ nhà bán hàng. Nếu bạn đã cài đặt một phiên bản Wowza Streaming Engine trước đó, hãy tìm khóa bản quyền trong file [install-dir]/conf/Server.license.

 1. Tạo tài khoản người dùng quản trị. Bạn sẽ sử dụng tài khoản này để đăng nhập phần quản trị Wowza Streaming Engine từ trình duyệt. Lưu ý tên người dùng và mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 2. Xác nhận hoặc thay đổi thư mục cài đặt.

Mặc định, Wowza Streaming Engine được cài đặt trong đường dẫn thư mục như sau:

 • Windows – /Program Files/Wowza Media Systems/Wowza Streaming Engine4.8.21+6/  
 • macOS –
  • /Applications/Wowza Streaming Engine4.8.21+6/
  • /Library/LaunchDaemons/
  • /Library/WowzaStreamingEngine/ (an alias)
  • /Library/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6/
 • Linux – /usr/local/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6/ (as the root user)
 1. Xác nhận hoặc thay đổi tùy chọn cấu hình ban đầu mà bạn sử dụng.

Wowza Streaming Engine có thể chạy dưới dạng service hoặc chạy độc lập từ dòng lệnh. Mặc định, hộp tùy chọn chạy phần mềm dưới dạng service sẽ được lựa chọn khi cài đặt phần mềm.

 • Chạy dưới dạng service thường được lựa chọn do phần mềm vẫn tiếp tục chạy ngầm ngay cả khi người dùng đăng xuất khỏi máy tính cũng như phần mềm sẽ được tự động chạy khi máy tính khởi động lại.
 • Chạy ở chế độ độc lập thường dùng để phát triển các ứng dụng tùy chỉnh vì máy chủ có thể khởi động và dừng phần mềm Wowza Streaming Engine nhanh chóng, đồng thời có thể xem ngay các thông báo nhật ký máy chủ trong cửa sổ bảng điều khiển. Để biết thông tin về cách chạy Wowza Streaming Engine ở chế độ độc lập cũng như khởi động và dừng phần mềm theo cách thủ công, xem thêm ở phần Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine.
 1. Nhấn Finish.

Xác nhận rằng Wowza Streaming Engine đang cha

Để xác nhận rằng Wowza Streaming Engine đang chạy, người dùng có thể mở trình duyệt và gõ vào đường link sau:

http://[wowza-ip-address]:1935/ServerVersion

với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ cài Wowza Streaming Engine. Ví dụ:

http://localhost:1935/ServerVersion

Nếu Wowza Streaming Engine được cài đặt đúng cách, trình duyệt sẽ hiển thị phiên bản của phần mềm. Trái lại, hãy kiểm tra xem phần mềm đã được cài đặt đúng chưa và cổng 1935 có được mở trên router, firewall không.

Đăng nhập vào phần quản trị Wowza Streaming Engine

Sau khi xác định Wowza Streaming Engine được cài đặt đúng, hãy đăng nhập vào phần quản trị Wowza Streaming Engine.

Bạn có thể sử dụng Wowza Streaming Engine Manager trên hầu hết các trình duyệt mới nhất, có hỗ trợ HTML5 và CSS 3. Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyến cáo người dùng sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome.

Mặc định, Wowza Streaming Engine được cấu hình để truy cập phần quản trị từ máy localhost. Để biết làm thế nào để quản trị Wowza Streaming Engine từ xa, xem phần Connect to remote Wowza Streaming Engine instances.

 1. Mở trình duyệt và gõ vào đường link:
http://[wowza-ip-address]:8088/enginemanager

với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ cài Wowza Streaming Engine bạn muốn truy cập. Ví dụ:

http://localhost:8088/enginemanager

 1. Gõ vào Tên đăng nhập và Mật khẩu được đăng ký khi cài đặt Wowza Streaming Engine.
 1. Nhấn vào Sign In.
Để lại bình luận của bạn