02 Tháng Mười 2023

Hướng dẫn quản trị Wowza Streaming Engine Manager

Giới thiệu về Wowza Streaming Engine Manager

Wowza Streaming Engine Manager cho phép bạn dễ dàng cài đặt, quản lý, theo dõi và đo lường các luồng sử dụng trình duyệt web trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, máy tính bảng hay điện thoại. Bằng việc quản lý phần mềm dựa trên giao diện người dùng trực quan thông qua trình duyệt web, quản trị viên có thể dễ dàng kiểm soát và vận hành hệ thống

Quản lý thông tin đăng nhập

Trong lần đầu tiên truy cập vào phần mềm, quản trị viên sẽ sử dụng tên và mật khẩu khởi tạo khi cài đặt Wowza Streaming Engine. Tài khoản này có quyền truy cập vào trang quản trị, nhưng không cung cấp một số quyền mở rộng đê truy cập vào các cài đặt máy chủ và các ứng dụng tại các phần như PropertiesModules, và Server Listeners của phần mềm Wowza Streaming Engine Manager.


Sau khi đăng nhập, quản trị viên có thể bật tùy chọn cho phép tài khoản nào đó được truy cập vào các cài đặt mở rộng này, cũng như thêm/bớt các tài khoản người dùng khác.

Chú ý: Có một số cấu hình của Wowza Streaming Engine cần chỉnh sửa trên tệp XML và các kiểu tệp cấu hình khác không nằm trong Wowza Streaming Engine Manager. Từ Wowza Streaming Engine phiên bản 4.8.5, mức quản trị hệ thống system-level administrator hoặc một số đặc quyền được yêu cầu chỉnh sửa ở các tệp trong thư mục Wowza Streaming Engine có chứa các lệnh thực thi. 

Cho phép truy cập vào các tính năng cài đặt mở rộng

 1. Nhấn vào mục Server và sau đó nhấn Users ở trang nội dung.  
 2. Trên trang Users, nhấn vào biểu tượng Edit để chỉnh sửa.

 3. Nhấn chọn mục Allow access to advanced properties and features.
 4. Nhấn Save.

Wowza Streaming Engine Manager sẽ đăng xuất sau khi lưu thông tin và bạn cần đăng nhập lại.

Tạo tài khoản người dùng

Tài khoản người dùng mới có thể là 1 quản trị viên hoặc chỉ được phép xem trên Wowza Streaming Engine Manager.

Chú ý: Chúng tôi khuyên bạn nên mã hóa mật khẩu bằng một trong các phương pháp được Wowza Streaming Engine hỗ trợ (bcrypt hoặc digest). Thông tin chi tiết, xem thêm ở đây Manage users with the Wowza Streaming Engine CLI password tool.
 1. Nhấn vào mục Server và sau đó nhấn Users ở trang nội dung.
 2. Trên trang Users, nhấn Add User.

 3. Nhập vào User NamePasswordAccess Level, và Preferences cho người dùng.
   
  • Nhập vào các giá trị giống nhau ở trường Password và Confirm Password. Nhớ rằng tên và mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ thường.  
  • Chọn loại người dùng là Read-Only hoặc Administrator để truy cập Wowza Streaming Engine server.  
  • Chọn Allow access to advanced properties and settings để cho phép người dùng là Administrator có thể truy cập vào cài đặt các tính năng mở rộng.

 4. Nhấn Add

Tạo các ứng dụng 

Để bắt đầu sử dụng Wowza Streaming Engine, bạn cần tạo các ứng dụng. Wowza Streaming Engine hỗ trợ 03 kiểu cho các ứng dụng trực tiếp và 03 kiểu cho các ứng dụng VOD: 

 • Live Single server or origin - Chế độ này sẽ phân phối các luồng trực tiếp thẳng đến người xem hoặc phân phối đến các máy chủ Wowza Streaming Engine khác, giúp mở rộng quy mô phân phối và tăng số lượng người xem.   
 • Live Edge - Chế độ này nhận các luồng trực tiếp từ các máy chủ Wowza Streaming Engine gốc và phân phối trực tiếp tới người xem.  
 • Live HTTP Origin - Chế độ này sẽ phân phối các luồng trực tiếp tới các hạ tầng có bộ nhớ đệm sử dụng giao thức http  
 • VOD Single server - Chế độ này sẽ phân phối trực tiếp các tệp VOD tới người xem.   
 • VOD Edge -Chế độ này sẽ nhận các VOD từ các tài nguyên Media Catche và phân phối trực tiếp đến người xem.
 • VOD HTTP Origin - Chế độ này sẽ phân phối các VOD tới các hạ tầng có bộ nhớ đệm sử dụng giao thức http. 

Để tạo một ứng dụng mới, thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấn vào mục Applications, sau đó nhấn vào Add Application.  
 2. Trên trang Add Application, chọn kiểu ứng dụng. Trong ví dụ này, ta có thể chọn kiểu ứng dụng là VOD Single server.

    
 3. Trong hộp thoại New Application, gõ vào tên ứng dụng, sau đó nhấn Add.

  .
   
 4. Nhấn Save

Cấu hình các thuộc tính

Các thuộc tính cung cấp một các để sửa đổi các cấu hình mặc định của ứng dụng. Các thuộc tính có thể được máy chủ sử dụng để truyền dữ liệu từ ứng dụng tpis các mô đul tùy chỉnh. Trong Wowza Streaming Engine Manager, bạn có thể bật và thêm các thuộc tính ở mục Properties của trang chi tiết ứng dụng.
 

Chú ý: Bạn phải là quản trị viên và có quyền mở rộng mới truy cập được vào mục Properties.

Cách bật các thuộc tính mặc định

 1. Trong trang nội dung chính, nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn cấu hình các thuộc tính.  
 2. Trên trang chi tiết, nhấn vào mục Properties.  
 3. Tại khu vực Quick Links, nhấn vào link để nhảy tới khu vực thuộc tính mà bạn muốn điều chỉnh.  
 4. Trong phần thuộc tính, nhấn vào Edit.  
 5. Thực hiện một trong các bước sau:
  • Nhấn vào ô Enabled cho thuộc tính và sau  đó chọn True cho thuộc tính (nếu cần).  
  • Nhấn vào ô Enabled cho thuộc tính và gõ vào giá trị của thuộc tính tại ô Value.
 6. Nhấn Save và sau đó khởi động lại ứng dụng hoặc dịch vụ. 

Thêm thuộc tích

 1. Trong trang nội dung chính, nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn thêm thuộc tính.
 2. Nhấn vào mục Properties.
 3. Tại khu vực Quick Links, nhấn vào nút Custom (hoặc cuộn tới phần Custom).
 4. Trong phần Custom, nhấn vào Edit rồi nhấn tiếp vào nút Add Custom Property.
 5. Trong hộp thoại Add Custom Property, gõ vào các thông tin cho thuộc tính cần thêm như PathNameType, và Value.
 6. Nhấn Add, nhấn Save, và sau đó khởi động lại ứng dụng hoặc dịch vụ.

Để biết thêm thông tin, xem phần Add a custom property.

Cấu hình các module

Các module là các lớp ứng dụng Java được nạp vào phần mềm và thực hiện một số chức năng mở rộng theo yêu cầu. Phần mềm Wowza Streaming Engine đã tích hợp sẵn một số modul, bạn có thể tham khảo ở tài liệu hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống một số modul bổ sung, hiện có trên trang hỗ trợ của Wowza. Cuối cùng bạn có thể tự phát triển modul của riêng mình và tích hợp vào Wowza.

Bạn có thể thấy danh sách các modul đang được tích hợp vào ứng dụng tại mục Modules tab của trang ứng dụng trong phần mềm Wowza Streaming Engine Manager. Các modul được tải theo đúng trình tự trong danh sách — modul nằm trên được tải trước, module nằm dưới được tải saui. Các module mới được tải vào sẽ nằm ở cuối danh sách.

Note: Chỉ quản trị viên có quyền truy cập mở rộng mới truy cập được vào mục Modules.

Bạn có thể sử dụng trình Wowza IDE để phát triển các module của riêng mình và thêm vào Wowza Streaming Engine.

Thêm module tùy chọn vào Wowza Streaming Engine

 1. Nhấn vào ứng dụng muốn thêm trong trang chính.  
 2. Trên trang chi tiết, nhấn vào mục Modules.  
 3. Nhấn Edit và sau đó nhấn vào nút Add Module.  
 4. Trong hộp thoại Add New Module, điền đầy đủ thông tin vào các trường:
   
  • Name - Phải là tên duy nhất.  
  • Description - Mô tả thông tin chung về modul.  
  • Fully Qualified Class Name - Đường dẫn tới lớp ứng dụng Java cung cấp các chức năng của module. Lớp ứng dụng Java thường được dịch ra có đuôi .jar và nằm trong thư mục cài đặt Wowza Streaming Engine.
 5. Nhấn Add, nhấn Save, và sau đó khởi động lại ứng dụng. 

Cấu hình máy chủ nghe

Máy chủ nghe là các lớp ứng dụng Java cung cấp các thông báo cảu các sự kiện xuất hiện ở mức máy chủ và mở rộng các chức năng máy chủ dựa trên các sự kiện đó.

Các trình xử lý sự kiện máy chủ và VHost được gọi khi một sự kiện xuất hiện ở mức máy chủ hoặc VHost. Các sự kiện khác có thể được gọi bằng các API và được gọi khi xuất hiện các sự kiện đã được cấu hình để nghe.

Bạn có thể thấy danh sách các phương thức nghe ở mục Server Listeners tab của trang Server Setup trong Wowza Streaming Engine Manager. Các phương thức được gọi theo thứ tự xuất hiện trong danh sách — phương thức ở đầu danh sách được gọi trước, phương thức ở cuối danh sách được gọi sau. Giá trị được xác định ở phương thức được gọi cuối cùng sẽ được sử dụng.

Chú ý: Chỉ quản trị viên có quyền truy cập mở rộng mới truy cập được vào mục Server Listeners.


Trường Fully Qualified Class Name  là đường dẫn tới lớp Java cung cấp các chức năng của module.

Sau đây là các bước để thêm một module máy chủ nghe:

 1. Nhấn vào mục Server, sau đó nhấn vào Server Setup trong trang nội dung.  
 2. Trên trang chi tiết, nhấn vào mục Server Listeners.
 3. Nhấn Edit và sau đó nhấn vào nút Add Server Listener.
 4. Trong hộp thoại Add Server Listener, nhập thông tin vào trường Base Class và sau đó nhấn Add.

    
 5. Nhấn Save và sau đó khởi động lại dịch vụ. 

Cấu hình các cổng

Wowza Streaming Engine sử dụng các cổng mặc định sau đây:

TCP 1935 RTMP/RTMPE/RTMPT/RTSP-interleaved streaming and WOWZ™ streaming
TCP 8086-8088 Administration
UDP 6970-9999 RTP UDP streaming
TCP 80 HLS, MPEG-DASH, and RTMPT streaming
TCP 443  SSL/TLS streaming (RTMPS and HTTPS)
TCP 554  RTSP streaming

Chú ý:
 • Wowza Streaming Engine không chia sẻ các cổng với các chương trình hoặc dịch vụ khác, vì vậy cần chắc chắn các cổng này không được sử dụng trong các chương trình hoặc dịch vụ nào khác.
 • Chắc chắn rằng các cổng này được mở trên tường lửa.

Nếu muốn, bạn có thể cấu hình thêm các cổng cho dịch vụ truyền phát trong Wowza Streaming Engine Manager. Để thêm cổng, thực hiện theo các bước sau.

 1. Nhấn vào mục Server và sau đó nhấn vào Virtual Host Setup trên trang nội dung chính.  
 2. Trên trang chi tiết, nhấn vào Edit, cuộn xuống phần Host Ports của trang, nhấn vào biểu tượng Edit cho cổng Default Streaming.

 3. Thêm các cổng vào mục Port(s) dạng danh sách ngăn cách bởi dấu "," , nhấn vào Apply.

 4. Nhấn Save và khởi động lại dịch vụ.

Thêm khóa bản quyền

Khóa bản quyền được nhập vào kjhi bạn cài đặt Wowza Streaming Engine được hiển thị trong hộp License Keys trong Wowza Streaming Engine Manager. Bạn có thể thêm khóa mới, cập nhật khóa cũ, thêm khóa cho các tính năng mở rộng như Transcoder, nDVR, DRM mà không phải cài đặt lại phần mềm. Mọi giá trị khóa bản quyền được lưu trong tệp [install-dir]/conf/Server.licensetrong thư mục cài đặt Wowza Streaming Engine.

Để thêm khóa bản quyền mới, thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấn vào mục Server, sau đó nhấn vào Server Setup trong trang nội dung chính.  
 2. Trên trang Server Setup, nhấn Edit.  
 3. Trong hộp License Keys, nhập vào khóa bản quyền Wowza Streaming Engine. Nếu cần nhập nhiều khóa, hãy nhập mỗi khóa trên một dòng riêng rẽ.  
 4. Nhấn Save, và sau đó nhấn Restart Now ở phía trên của trang Server Setup khi có lời nhắc. Khóa bản quyền mới sẽ có hiệu lực sau khi dịch vụ được khởi động lại.
Chú ý: Sau khi khởi động lại dịch vụ, Wowza Streaming Engine Manager chỉ hiển thị 5 mã đầu và 5 mã cuối của khóa bản quyền ở hộp License Keys box để hỗ trợ bảo mật thông tin. 

Thuê bao và bản quyền vĩnh viễn cho Wowza Streaming Engine

Thuê bao và bản quyền vĩnh viễn cho phần mềm Wowza Streaming Engine không giới hạn số kết nối tới máy chủ cài phần mềm và cho phép sử dụng các công nghệ Transcoder, nDVR, DRM nếu được tích hợp vào mỗi khóa bản quyền.

Thuê bao bản quyền là tốt nhất cho các nhu cầu có thể thay đổi. Thuê bao bản quyền có khóa có phần tiền tố là ENGM4.


Các thông tin về giá cả thuê bao, xem phần Wowza Streaming Engine Pricing .

Bản quyền vĩnh viễn phù hợp với các dịch vụ ổn định, sử dụng lâu dài. Khóa bản quyền vĩnh viễn sau ngày 22/12/2015có phần tiền tố là EPBP4.

Chú ý:
 • Nếu bạn có một khóa bản quyền vĩnh viễn cho Wowza Streaming Engine trước ngày 23/12/2015, và khóa có phần tiền tố là EPBU4, bản quyền sẽ bao gồm cả công nghệ Transcoder và nDVR. Công nghệ DRM sẽ được cung cấp bằng một khóa bản quyền riêng nếu bạn có nhu cầu sử dụng.  
 • Nếu muốn mua khóa bản quyền trước ngày 1/1/2015 hãy gửi email tới sales@wowza.com để được hỗ trợ. 

Bản quyền dùng thử Wowza Streaming Engine

Sau khi bản quyền dùng thử phần mềm Wowza Streaming Engine hết hạn, và bạn yêu cầu một bản quyền mới, trả phí cho bản quyền, bạn cần xóa bản quyền dùng thử trong hộp License Keys và sau đó cập nhật khóa bản quyền mới. .
 

Chú ý: Bạn không cần phải cài đặt lại phần mềm hoặc cài đặt lại cấu hình sau khi thay thế bản quyền dùng thử bằng bản quyền có trả phí. 
Để lại bình luận của bạn