10 Tháng Hai 2023

Thông số kỹ thuật phần mềm Wowza Streaming Engine

Tên Mô tả
ICY (SHOUTcast/Icecast) Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, MP3
MPEG-TS Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, MP3, AC-3 (Dolby® Digital), E-AC-3 (Dolby Digital Plus), ALS (LOAS)
Video: H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2
RTMP Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, MP3, Speex
Video: H.264, VP8, VP6, Sorenson Spark®, Screen Video v1 & v2
RTSP/RTP Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, MP3, Speex, Opus, Vorbis
Video: H.265, H.264, VP8, VP9
SRT
 
Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, MP3, AC-3 (Dolby® Digital), E-AC-3 (Dolby Digital Plus), ALS (LOAS)
Video: H.265, H.264

SRT chỉ được hỗ trợ trên Linux và Windows.

WebRTC
 
Audio: Opus (khuyến nghị), Pulse Code Modulation (PCM) types PCMU and PCMA
Video: H.264, VP8, VP9

Các giao thức và tải trọng: các thông số

Tên Mô tả
MPEG-TS ISO/IEC 13818-1
MPEG-TS over RTP IETF RFC2038
RTP: AAC IETF RFC3640
IETF RFC3016
ISO/IEC 14496-3
RTP: H.264 IETF RFC3984, QuickTime generic RTP payload format
RTP: MP3 IETF RFC2250
RTSP IETF RFC2326

Phân phối luồng: đa giao thức, nhiều người dùng cuối

Tên Mô tả
Adobe Flash® RTMP (RTMPE, RTMPT, RTMPTE, RTMPS) Adobe® AIR®
Flash Player
RTMP-compatible players
Apple® HTTP Live Streaming (HLS) iPhone®, iPod®, iPad® (iOS 3.0 or later)
Other HLS-compatible players
QuickTime® Player (10.0 or later)
Roku® streaming devices
Safari® (4.0 or later on Mac OS X version 10.6)
Apple® Low-Latency HTTP Live Streaming (Low-Latency HLS) iPhone®, iPod®, iPad® (iOS 3.0 or later)
Other HLS-compatible players
MPEG2 Transport Protocol (MPEG-TS) IPTV set-top boxes
Multicast to any Silverlight-enabled desktop
MPEG-DASH DASH-HEVC/265, DASH-AVC/264, and DASH-WebM/VP9
RTSP/RTP 3GPP-compatible mobile devices
Other RTSP/RTP-compliant players
Quicktime Player
VideoLAN VLC media player
WebRTC Chrome, Edge, Firefox, Safari

Yêu cầu hệ thống

Tên Mô tả
Phần cứng máy chủ
Khuyến nghị
CPU: 6 cores, 3.00 GHz or better
RAM: 16-32GB Disk: SATA SSD
 Network: 10Gbps Ethernet 
Java (yêu cầu) Wowza Streaming Engine is built on OpenJDK Java SE JRE 11.0.2 and supports Java versions 11-12.
Phần cứng máy chủ tối thiểu CPU: Single quad core, 3.00 GHz or better
Network: 1Gbps Ethernet
RAM: 4GB Disk: SATA HDD
Hệ điều hành được hỗ trpj
 
Linux
Mac®
Windows®

Phiên bản hệ điều hành phải có khả năng chạy máy ảo Java.

Transcoder

Tên Mô tả
Giải mã (đầu vào) Audio: MP3, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, MPEG1 Part 1/2, Speex, Opus, G.711, Vorbis
Video: H.265/HEVC, H.264/AVC, MPEG4 Part 2, MPEG2,VP8, VP9
Mã hóa (đầu ra) Audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC+ v1 & v2, Opus, Vorbis
Video: H.265/HEVC, H.264/AVC, H.263 (v2), VP8, VP9
Java (required) Wowza Streaming Engine được xây dựng trên OpenJDK Java SE JRE 11.0.2 and hỗ trợ Java phiên bản 11-12.
Hệ điều hành được hỗ trợ Linux: CentOS, Red Hat, Ubuntu, or SuSe are fully supported versions. Other Linux versions that can compile with glib 2.17 or greater are likely to work.
Windows®: Windows server 2012, 2016, 2019; Windows 10

Truyền phát VOD: các định dạng file hỗ trợ

Tên Mô tả
Video and audio FLV (Flash Video—.flv)
MP4 (QuickTime container—.mp4, .f4v, .mov, .m4v, .mp4a, .3gp, & .3g2)
.ismv, .isma
MP3 (.mp3)

Để lại bình luận của bạn